Välkommen till Gronastader.se!

Detta är sajten för dig som är intresserad av hållbarhet, miljö och smarta tekniska lösningar med fokus på att göra våra städer mer gröna. Vi presenterar löpande fakta, nyheter och mycket annat intressant inom detta område.

Att göra våra städer hållbara för framtiden är en av de mest akuta och komplexa utmaningarna som mänskligheten står inför idag. Städer är epicentret för mänsklig aktivitet och ekonomisk utveckling, men de är också ansvariga för en betydande del av de globala utsläppen av växthusgaser och andra miljöproblem. Med en växande världsbefolkning och urbaniseringstrender som fortsätter att öka är det nödvändigt att vi omvärderar och omformar våra städer för att minska deras negativa påverkan på miljön och samtidigt förbättra livskvaliteten för sina invånare.

På Gronastader.se kommer vi att utforska olika aspekter av att göra städer hållbara, från stadsplanering och arkitektur till energiförvaltning, avfallshantering och transport. Vi kommer också att diskutera vikten av att engagera samhället och politiska beslutsfattare i denna omvandlingsprocess och undersöka några framgångsrika exempel på hållbara städer runt om i världen.


Senaste nyheterna inom gröna städer

Utbildningar och arbete inom hållbarhet

Utbildningar och arbete inom hållbarhet

Hållbarhet är ett viktigt ämne i dagens samhälle! Hållbarhet har blivit en central faktor för att möta de globala utmaningarna vi står inför. Det finns en mängd olika utbildningsvägar och yrken för att arbeta inom hållbarhet. I denna text kommer vi att utforska de olika alternativen och möjligheterna som finns tillgängliga för den som är […]

Read More
Grön betong – är det framtiden?

Grön betong – är det framtiden?

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial och har en lång historia av användning i konstruktion och infrastrukturprojekt. Men dess produktion och användning har också länge varit förknippad med betydande miljöpåverkan, inklusive höga koldioxidutsläpp. För att möta de ökande kraven på hållbarhet och minska dess ekologiska fotavtryck har det uppstått en innovation inom byggbranschen: […]

Read More